Wykonanie ogrodzenia kamiennego oraz murów oporowych (2019)

  • wykonanie ogrodzenia kamiennego wypełnionego elementami drewnianymi
  • wykonanie murów oporowych okładanych kamieniem
  • status: zrealizowane